BSAB - för bättre kommunikation

BSAB-systemet är till för att alla inom byggsektorn ska kunna tala samma språk. På så sätt undviker du misstag och det blir färre fel. Misstag och fel kostar årligen en avsevärd summa pengar som skulle kunna användas på bättre sätt.

Några exempel på hur BSAB kan användas

 • Produktmodeller (gemensamma klassifikationstabeller ger ett effektivt informationsutbyte mellan byggande och förvaltning
 • AMA och tekniska beskrivningar med stöd av AMA
 • Ritningsnumrering (med stöd av BSAB-systemets byggdelstabell)
 • Mängdförteckningar (struktureras på samma sätt som beskrivningar och kalkyler)
 • Kalkyler (Byggkatalogen)
 • Produktplanering och materialadministration
 • Varuinformation
 • CAD-system (samma behov av klassifikation som för produktmodeller och ritningar)

BSAB-systemet består av samverkande tabeller som var och en uttrycker sin sida av informationen. Tabellerna utgår från praktiska behov.

Exempel på tabeller är

 • Byggdelar
 • Byggdelstyper
 • Produktionsresultat
 • Resurser